Iekraušanas aprikojums

   Izvēlaties tipu : 

     


    

 

Angāra tipa ēku rūpnieciskie vārti un pārkraušanas tehnika no viena un tā paša piegādātāja                       IZLĪDZINOŠĀS PLATFORMAS
              (doklevelleri, izlīdzinošās platformas)

       Doklevellers vai izlīdzinošā platforma ir savienojošais posms starp smagās mašīnas platformu un noliktavu, kas ļauj iekrāvējam iebraukt kravas mašīnā. Galvenais izlīdzinošās platformas uzdevums ir augstuma starpību pārvarēšana starp smago automašīnu un iekraušanas platformu.
Doklevellera izmantošana ļauj saīsināt iekraušanas-izkraušanas darbu laiku, un ir efektīvs drošības līdzeklis, veicot minētos darbus.
       Mēs piedāvājam virkni dažāda izmēra doklevelleru modeļus - ar 6 un 10 tonnu dinamiskās slodzes pa celtspēju.

Konstrukcija.
Izlīdzinošā platforma ar pagrieziena apareli sastāv no platformas, apareļa un pamata, diviem hidrocilindriem – lielā un mazā, hidrostacijas ar hidraulisko vārstu bloku, drošības aizlaidnēm, vadības bloka.

       Pēc plašākas informācijas vēršaties kompānijas
«Vartu tehnika»ofisā.

Izlīdzinošā platforma jeb doklevellers ir rampas mājiņas sastāvdaļa.

 

    

 

               Rampas mājiņa.

        Rampas mājiņa ir metāliska karkasa un profilēto plākšņu celtne.
Rampas mājiņa – tas ir viss iekraušanas aprīkojums vienā vietā. Aprīkojums ietver rampas augstuma izlīdzināšanas tiltiņu un vārtu hermetizējošas aizsardzības, kuri tiek uzstādīti noliktavas ēkas priekšā. Rampas mājiņa, ar mūsu firmas izgatavotiem vārtiem, visoptimālāk atvieglos Jūsu iekraušanas-izkraušanas darbus.

                Pārkrāvēšanas tamburi.

         Pārkrāvēšanas tamburs izpilda slūžas lomu starp smago mašīnu un noliktavu. Pēc būtības tas ir doks, Kas atrodas ārpus noliktavas telpām. Tas ir optimāls risinājums gadījumos, kad nav iespējama izlīdzinošās platformas uzstādīšana noliktavas telpās. Tiek aprīkots ar ailes hermētizātoru un izlīdzinošo platformu iekraušanas-izkraušanas darbu veikšanai. Kopumā šāds komplekss labi pasargā no klimatisko faktoru iedarbības un ļauj izvairīties no nevajadzīgā siltuma zuduma. Var tikt papildus aprīkots ar plēves vārtiem no iekšpuses, siltuma zuduma mazināšanai.