Twinglock


 

Twinglock – ne tikai efektīvs, bet arī skaists turnikets. Durvju rāmis no nerūsējoša tērauda ar noapaļotām malām un viras no norūdīta stikla padara šīs durvis gandrīz neredzamas. Izturīgākam variantam durvju viru malas izgatavotas no nerūsējoša tērauda. Citam modelim durvju viras ir no plastmasas. Pateicoties plašai izvēlei Twinglock noderēs ikvienam. Twinglock arī nodrošina izejas iespējas invalīdiem un krāvējiem.
Durvju viras var tikt atvērtas abos virzienos. Ja tiek pielietota vadības sistēma (nolasīšanas vai taustiņu ierīce), Twinglock vienmēr atvērās kustības virzienā. Durvis vienmēr aizvērās pēc iziet tiesīgas personas iziešanas, izslēdzot nākamā cilvēka iziešanas iespējas.
Twinglock turniketā uzstādīta barjeru kontrole, un ja rodas durvju kustības traucēklis, durvis apstājas. Ja kāds iestrēdzis starp durvju virām, tās ātri atverās un lēni aizverās pēc 2 sekundēm. Enerģijas padeves traucējumu gadījumā durvis var mierīgi attaisīt abos virzienos ar rokām.
Ugunsgrēka gadījumā, ja elektroenerģijas padeve nav pārtraukta, durvis automātiski atverās uz āru.